Study Abroad Loans for Higher Studies to S.E.B.C Category Students 2023 | વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે વિદેશ અભ્યાસ લોન ફોર્મ શરુ 2023

ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ અંતર્ગતના નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ દ્વારા સામાજિક અને શૈક્ષણીક પછાત વર્ગ માટે વિદેશ અભ્યાસ 2023-24 માટે ઓનાલાઇન અરજી કરવાનું શરુ છે જેની વિગતે માહિતી નીચે મુજબ છે. વિદેશ અભ્યાસ લોન સહાય 2023-24 ની વિગત યોજનાનું નામ વિદેશ અભ્યાસ લોન 2023-24 કોને મળશે સહાય સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત … Read more

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ભાવનગર ભરતી ૨૦૨૩ । Government Printing Press Bhavnagar Bharti 2023

સરકારી મુદ્રણાલય, વિઠ્ઠલવાડી ઔધોગિક વસાહત, ભાવનગર ખાતે પ્રેસમાં બુક બાઈન્ડર, લિથો ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર, પ્લેટ મેકર (લિથો ગ્રાફિક્સ) વગેરે જગ્યા માટે ભરતીની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. જેની વિગતવાર માહિતી નીચે મુજબ છે. યોગ્યા લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે. સરકારી મુદ્રણાલય ભાવનગર ભરતી 2023 ભરતી કરનાર સંસ્થા સરકારી મુદ્રણાલય ભાવનગર ભરતી 2023 પોસ્ટના નામ … Read more

ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં બેલિફ / પ્રોસેસ સર્વરની ભરતી ૨૦૨૩ । Gujarat High Court Recruitment 2023

ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્રારા નીચલી અદાલતો હસ્તકની અને ઔદ્યોગિક અદાલતો અને મજૂર અદાલતો હસ્તકની બેલિફ / પ્રોસેસ સર્વરની કુલ મળીને ૧૨૧ જગ્યા માટે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના માધ્યમથી સીધી ભરતીથી ભરવા માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન ભરતી પ્રક્રિયા જાહેર કરેલ છે. જેની તમામ માહિતી જેવી કે શૈક્ષણિક લાયકાત, પગારધોરણ, અરજી ફી, ઉમેદવાર માટે સુચનાઓ, પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ વગેરેની વિગતવાર માહિતી નીચે … Read more

ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ દ્રારા એપ્રેન્ટિસ ભરતી ૨૦૨૩ Gujarat Housing Board GHB Recruitment 2023

ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ દ્રારા એપ્રેન્ટીસ ભરતી ૨૦૨૩ જાહેર કરવામાં આવી છે. જેમાં ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર અને Copa કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર, એન્ડ પ્રોગ્રામિંગ આસીસ્ટન્ટની જગ્યા માટે લાયક ઉમેદવારોએ દિન-૧૦ માં અરજી કરવાની રહેશે. જે માટેની તમામ વિગતો નીચે આપેલ છે. ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ ભરતીની ટુંકમાં વિગતો ભરતી બોર્ડનું નામ ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ પોસ્ટનું નામ એપ્રેન્ટીસ કુલ જગ્યા … Read more

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી ૨૦૨૩ Vadodara Municipal Corporation Recruitment 2023

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ૧૫ મા નાણાં પંચ હેઠળ અર્બન હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર ખાતે વિવિધ જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે માત્ર ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. આ માટે ઉમેદવારો નીચે જણાવેલ લાયકાત, પગારધોરણ તેમજ અન્ય વિગતો ધ્યાનપૂર્વક વાંચી અરજી કરવાની રહેશે. જગ્યાનું નામ પોસ્ટની વિગતે માહિતી ૧. મેડીકલ ઓફીસર કુલ જગ્યા : ૭૪ શૈક્ષણિક લાયકાત : એમ.બી.બી.એસ., … Read more

ઈસરોમાં ૧૦ પાસ તેમજ ગ્રેજ્યુએટ માટે ભરતી ૨૦૨૩ ISRO IPRC Recruitment 2023

Gujaratinformation.in પર આપનું સ્વાગત છે. અહીં તમે અભ્યાસ સંબંધિત તમામ માહિતી મેળવી શકો છો. આજે અભ્યાસ હોય કે નોકરી, દરેક જગ્યાએ સંઘર્ષ કરવો પડે છે. વધતી હરીફાઈના યુગમાં આગળ રહેવું જ આપણને વિજય અપાવી શકે છે. વિજય માટે યોગ્ય જ્ઞાન, માર્ગદર્શન અને ધીરજની જરૂર છે. Gujaratinformation.in દ્વારા અમારો ધ્યેય છે કે અમે વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય જ્ઞાન અને માર્ગદર્શન આપીને મદદ કરી શકીએ. … Read more

ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે ૮૦૦૦+ મેગા ભરતીની ગૃહમંત્રીએ જાહેરાત કરી

ગુજરાત સરકારના ગૃહવિભાગ હેઠળની પોલીસ કોન્સટેબલની અને પી.એસ.આઇની ૮,૦૦૦+ની ભરતી કરવાની ગૃહમંત્રીએ જાહેરાત કરી છે. જેમાં પોલીસ ડીપાર્ટમેન્ટમાં સરકારી નોકરી મેળવવા માંગતા ઉમેદવારો માટે એક સુનેહરી તક છે. જે ઉમેદવારોએ હવેથી તનતોડ મહેનત કરવાની રહેશે. આ ભરતીની વિગતે જાહેરાત ટુંકસમયમાં સરકારના લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ દ્વારા વિગતે જાહેરાત કરવામાં આવશે. જુની ભરતી પ્રમાણે લાયકાત,ઉંંમર,શારિરીક ક્ષમતા, લેખિત … Read more

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં ૫૦૦૦ જગ્યા માટે ભરતી

તમારે નોકરીની જરુર હોય અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છે કારણ કે સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં ૫૦૦૦ જગ્યા માટે ભરતીની જાહેરાત આવેલ છે. સરકારી ભરતીઓ, સરકારી યોજાનો, સરકારી સેવાઓ, સરકારી સહાય વગેરેની માહિતી માટે અમારી વેબસાઈટ gujaratinformation.in ની મુલાકાત લો. સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ … Read more

રાષ્ટ્રિય જળ વિકાસ એજન્સીમાં ૧૨ પાસ તથા અન્ય જગ્યા માટે ભરતી ૨૦૨૩

ભારત સરકારની માલિકીની સંસ્થા રાષ્ટ્રિય જળ વિકાસ એજન્‍સી માં ૧૨ પાસ માટે ક્લાર્ક તથા અન્ય જગ્યા માટે ભરતીની જાહેરાત આવી ગઈ છે. આવી જ સરકારી યોજનાઓ, સરકારી ભરતીઓ, સરકારી સેવાઓ તેમજ અન્ય માહિતી માટે અમારી વેબસાઈટ gujaratinformation.in ની મુલાકાત લો. રાષ્ટ્રિય જળ વિકાસ એજન્સી ભરતી ૨૦૨૩ સંસ્થાનું નામ રાષ્ટ્રીય જળ વિકાસ એજન્સી પોસ્ટનું નામ વિવિધ … Read more

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં વિવિધ જગ્યા માટે ભરતી જાહેર ૨૦૨૩

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા બગીચા ખાતા માટે નીચે જણાવેલ જગ્યા ભરવા માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી તા:૨૮/૦૩/૨૦૨૩ના રોજ સાંજના ૦૫:૩૦ કલાકમાં મળે તે રીતે ફક્ત ઓનલાઈન અરજી મંગાવવામાં આવેલ છે. ભરતીની જગ્યાની વિગતો ક્રમ પોસ્ટનું નામ કુલ જગ્યાઓ ૧ સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝર ૩૦ ૨ સહાયક સબ ઈન્સ્પેક્ટર ૬૬ ૩ સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર ૭૫ કુલ જગ્યાઓ શૈક્ષણિક લાયકાત … Read more

Whatsapp ગૃપમાં જોડાઓ!