એડમિટ કાર્ડ

 • [Latest Updates] પાક રક્ષણ હેતુ ખેતરની ફરતે તાર ફેન્સીંગ બનાવવાની યોજના 2023 | Tar Fencing Yojana Gujarat 2023

  Tar Fencing Yojana Gujarat 2023: ગુજરાત સરકાર દ્વારા તારીખ 5 સપ્ટેમ્બર 2023ના રોજ કૃષિ ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા […]

 • ધોરણ 10 રિઝલ્ટ બાબત : ક્યારે આવશે રીઝલ્ટ ધોરણ 10 રીઝલ્ટ ઓનલાઈન જુઓ Std 10 Result gujarat 2023

  ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ગત માર્ચ-2023માં લેવાયેલી ધોરણ-10 અને 12ની પરીક્ષામાંથી ધોરણ-12 સાયન્સનું રિઝલ્ટ પ્રસિદ્ધ કરી […]

 • Gyan Sadhana Scholarship Yojana 2023 જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ યોજના, ધોરણ 9 થી 12 સુધીના વિદ્યાર્થીને મળશે 25000 સ્કોલરશીપ

  ધોરણ ૧ થી ૮ માં સરકારી અથવા અનુદાનિત પ્રાથમિક શાળાઓમાં સળંંગ અભ્યાસ કરી ધોરણ-૮ નો અભ્યાસ પૂર્ણ કરેલ હોઈ તેમજ […]

 • DC Gujarat Adarsh Nivasi Shala Admission 2023 : આદર્શ નિવાસી શાળાઓમાં ઓનલાઇન પ્રવેશ ફોર્મ શરુ 2023-24

  Gujarat Adarsh Nivasi Shala Admission 2023: ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ અંતર્ગતના વિકસતિ જાતિ કલ્યાનની કચેરી દ્વારા ધો.૯, […]

 • Talati Exam OMR Sheet Download Direct Link 2023 | તલાટી પરીક્ષા OMR Sheet જાહેર 2023

  Talati Exam OMR Sheet Download 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ,ગાંધીનગર દ્વારા તા.07/05/2023ના રોજ બપોરે 12:30 થી 01:30 સુધી તલાટી […]

 • Talati Exam Call Letter 2023: તલાટી પરીક્ષાના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવાના શરુ, જિલ્લા વાઇઝ હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર

  Talati Exam Call Letter 2023: ગુજરાત પંચાયત પસંદગી બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા લેવાનાર તલાટી કમ મંત્રીની પરીક્ષાના કોલ લેટર (હોલ ટીકિટ) […]

 • સંમતિપત્રક કેવી રીતે ભરવું? । તલાટી કમ મંત્રીની પરીક્ષા માટે સંમતિપત્ર કેવી રીતે ભરવું? । How To Apply Online Talati Bharti Samatipatra 2023

  જાહેરાત ક્રમાંક-૧૦/૨૦૨૧-૨૨ ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી કમ મંત્રી) ની સીધી ભરતીની જાહેરાત અન્વયે કુલ- ૧૭,૧૦,૩૬૮ ઉમેદવારો નોંધાયેલ છે. ઉપરોક્ત જાહેરાત […]

 • શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાયુક્ત નિઃશુલ્ક શિક્ષણ માટેની અમૂલ્ય તક ધોરણ-૬ માટે કોમન પ્રવેશ પરીક્ષા ૨૦૨૩-૨૪ જાહેરનામું

  રાજ્ય સરકારની યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના શૈક્ષણિક સત્રથી જ્ઞાનશક્તિ રેસીડેન્સિયલ સ્કુલ્સ (GSRS), જ્ઞાનશ્ક્તિ ટ્રાયબલ રેસીડેન્સીયલ સ્કુલ્સ(GSTRS), જ્ઞાનસેતુ ડે સ્કુલ્સ(GSDS), રક્ષાશક્તિ […]

 • RTE એડમિશન ૨૦૨૩-૨૪ ગુજરાત rte.orpgujarat.com

  સરકારશ્રી દ્રારા શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ થી બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૯ તથા બાળકોના મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ અધિકાર […]