નવી અપડેટ

 • ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી ઓનલાઇન ફોર્મ શરુ 2023 | Gujarat Anganwadi Recruitment 2023

  ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી ઓનલાઇન ફોર્મ શરુ 2023 | Gujarat Anganwadi Recruitment 2023: ગુજરાતનાં મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા આંગણવાડી […]

 • Matdar yadi sudharana karyakram 2023 મતદાર યાદીની ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણા કાર્યક્રમ ૨૦૨૩

  મતદાર યાદીની ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણા કાર્યક્રમ ૨૦૨૩  ચૂંટણીઓ બંધારણીય જોગવાઈઓ અનુસાર હાથ ધરવામાં આવે છે, જે સંસદ દ્વારા બનાવેલા કાયદાઓ […]

 • Reserve Bank of India (RBI) Recruitment 2023

  રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા ભરતી 2023 RBI દ્વારા 450 જગ્યાઓ પર ભરતી: RBI દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને […]

 • RRC CR Apprentice Recruitment 2023 ભારતીય રેલવે વિભાગમાં ભરતી

  RRC CR એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2023 : રેલવેના વિવિધ એકમોમાં 2409 એપ્રેન્ટિસની ભરતી માટે જાહેરાત કરી છે. લાયક ઉમેદવારો RRC CR […]

 • ONGC Recruitment 2023 ONGC માં 2500 જગ્યા પર ભરતી

  ONGC માં 2500 જગ્યા પર ભરતી, ઓનલાઈન અરજી કરો અહીથી: ONGC દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે […]

 • State Bank Of India Recruitment 2023 સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી 2023, ઓનલાઈન અરજી શરૂ

  સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. […]

 • Gujarat National Law University Recruitment 2023 ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટીમાં વિવિધ જગ્યા માટે ભરતી

  ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટીમાં ભરતી: ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટી દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની […]

 • AMC Recruitment Various Posts 2023 અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

  ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના વિવિધ ઠરાવોથી રાજ્યની મહાનગર પાલિકાના વિસ્તારમાં આરોગ્ય સેવાઓ સહજ, સુલભ અને આરોગ્ય માળખું […]

 • Manav Garima Yojana Announced Official Beneficiary List 2023@esamajkalyan.gujarat.gov.in

  ગુજરાત સરકારે તાજેતરમાં esamajkalyan.gujarat.gov.in પર માનવ ગરિમા યોજના લાભાર્થીની યાદી 2023નીજાહેરાત કરી છે.આ લેખમાં નામ અને જિલ્લાવાર લાભાર્થીની યાદી જણાવવામાં […]

 • [Latest Updates] પાક રક્ષણ હેતુ ખેતરની ફરતે તાર ફેન્સીંગ બનાવવાની યોજના 2023 | Tar Fencing Yojana Gujarat 2023

  Tar Fencing Yojana Gujarat 2023: ગુજરાત સરકાર દ્વારા તારીખ 5 સપ્ટેમ્બર 2023ના રોજ કૃષિ ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા […]