ધોરણ 10 રિઝલ્ટ બાબત : ક્યારે આવશે રીઝલ્ટ ધોરણ 10 રીઝલ્ટ ઓનલાઈન જુઓ Std 10 Result gujarat 2023

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ગત માર્ચ-2023માં લેવાયેલી ધોરણ-10 અને 12ની પરીક્ષામાંથી ધોરણ-12 સાયન્સનું રિઝલ્ટ પ્રસિદ્ધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ત્યારે હવે માત્ર ધોરણ-10 અને ધોરણ-12 સામાન્ય પ્રવાહનું રિઝલ્ટ પ્રસિદ્ધ કરવાનું બાકી છે. જોકે સામાન્ય પ્રવાહના અમુક વિષયના મધ્યસ્થ મૂલ્યાંકન માટે શિક્ષકો મળતા નહી હોવાથી કામગીરી થોડી ડિલે થવા પામી છે. ધોરણ … Read more

Talati Exam Official Answer Key 2023: તલાટી પરીક્ષાની ઓફિશિયલ આન્સર કી જાહેર ચેક કરો તમારા માર્કસ

Talati Exam Official Answer Key 2023: ગુજરાત પંચાયત પસંદગી બોર્ડ,ગાંધીનગર દ્વારા તા. 09 મે, 2023ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી/ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરીની લેખિત પરીક્ષા લેવાઈ હતી. જે અંતર્ગત GPSSB બોર્ડના ચેરમેનશ્રી હસમુખ પટેલ સાહેબ દ્વારા આજે તેમના ઓફિશિયલ ટ્વિટર હેન્ડલ પર જાહેરાત કરી કે આવતી કાલે તલાટી પરીક્ષાની ઓફિશિયલ આન્સર કી જાહેર કરવામાં આવશે જેની … Read more

Talati Exam OMR Sheet Download Direct Link 2023 | તલાટી પરીક્ષા OMR Sheet જાહેર 2023

Talati Exam OMR Sheet Download 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ,ગાંધીનગર દ્વારા તા.07/05/2023ના રોજ બપોરે 12:30 થી 01:30 સુધી તલાટી કમ મંત્રી/ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરીની લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવી જેમાં ઉમેદવારો દ્વારા OMR Sheet માં જવાબો ટીક કરવામાં આવેલ હતા તે ઓફિશિયલ OMR Sheet ઉમેદવારો માટે જાહેર કરવામાં આવી જે જેની જિલ્લા વાઇઝ લિન્ક નીચે મુજબ … Read more

Study Abroad Loans for Higher Studies to S.E.B.C Category Students 2023 | વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે વિદેશ અભ્યાસ લોન ફોર્મ શરુ 2023

ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ અંતર્ગતના નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ દ્વારા સામાજિક અને શૈક્ષણીક પછાત વર્ગ માટે વિદેશ અભ્યાસ 2023-24 માટે ઓનાલાઇન અરજી કરવાનું શરુ છે જેની વિગતે માહિતી નીચે મુજબ છે. વિદેશ અભ્યાસ લોન સહાય 2023-24 ની વિગત યોજનાનું નામ વિદેશ અભ્યાસ લોન 2023-24 કોને મળશે સહાય સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત … Read more

Whatsapp ગૃપમાં જોડાઓ!