પરિણામ

 • ધોરણ 10 રિઝલ્ટ બાબત : ક્યારે આવશે રીઝલ્ટ ધોરણ 10 રીઝલ્ટ ઓનલાઈન જુઓ Std 10 Result gujarat 2023

  ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ગત માર્ચ-2023માં લેવાયેલી ધોરણ-10 અને 12ની પરીક્ષામાંથી ધોરણ-12 સાયન્સનું રિઝલ્ટ પ્રસિદ્ધ કરી […]

 • Talati Exam Official Answer Key 2023: તલાટી પરીક્ષાની ઓફિશિયલ આન્સર કી જાહેર ચેક કરો તમારા માર્કસ

  Talati Exam Official Answer Key 2023: ગુજરાત પંચાયત પસંદગી બોર્ડ,ગાંધીનગર દ્વારા તા. 09 મે, 2023ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી/ગ્રામ […]

 • Talati Exam OMR Sheet Download Direct Link 2023 | તલાટી પરીક્ષા OMR Sheet જાહેર 2023

  Talati Exam OMR Sheet Download 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ,ગાંધીનગર દ્વારા તા.07/05/2023ના રોજ બપોરે 12:30 થી 01:30 સુધી તલાટી […]

 • Study Abroad Loans for Higher Studies to S.E.B.C Category Students 2023 | વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે વિદેશ અભ્યાસ લોન ફોર્મ શરુ 2023

  ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ અંતર્ગતના નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ દ્વારા સામાજિક અને શૈક્ષણીક પછાત વર્ગ માટે વિદેશ […]