ડિસ્કલેમર

જો તમને અમારી સાઇટના ડિસ્કલેમર વિશે કોઈ વધુ માહિતીની જરૂર હોય અથવા કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને અમારો ઇમેઇલ દ્વારા સંપર્ક કરો

આ વેબસાઇટ પરની તમામ માહિતી સદ્ભાવનાથી અને સામાન્ય માહિતીના હેતુ માટે જ પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. https://gujaratinformation.in  આ માહિતીની સંપૂર્ણતા, વિશ્વસનીયતા અને સચોટતા વિશે કોઈ વોરંટી આપતું નથી. આ વેબસાઈટ ( https://gujaratinformation.in ) પર તમે જે માહિતી મેળવો છો તેના પર તમે જે પણ પગલાં લો છો તે તમારા પોતાના જોખમે છે. https://gujaratinformation.in અમારી વેબસાઇટના ઉપયોગના સંબંધમાં કોઈપણ નુકસાન અને/અથવા નુકસાન માટે જવાબદાર રહેશે નહીં.

અમારી વેબસાઇટ પરથી, તમે આવી બાહ્ય સાઇટ્સની હાઇપરલિંકને અનુસરીને અન્ય વેબસાઇટ્સની મુલાકાત લઈ શકો છો. જ્યારે અમે ઉપયોગી અને નૈતિક વેબસાઇટ્સની માત્ર ગુણવત્તાયુક્ત લિંક્સ પ્રદાન કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ, ત્યારે આ સાઇટ્સની સામગ્રી અને પ્રકૃતિ પર અમારું કોઈ નિયંત્રણ નથી. અન્ય વેબસાઇટ્સની આ લિંક્સ આ સાઇટ્સ પર મળેલી તમામ સામગ્રી માટે ભલામણ સૂચિત કરતી નથી. સાઇટ માલિકો અને સામગ્રી નોટિસ વિના બદલાઈ શકે છે અને અમારી પાસે ‘ખરાબ’ થઈ ગયેલી લિંકને દૂર કરવાની તક મળે તે પહેલાં આવી શકે છે.

મહેરબાની કરીને એ પણ ધ્યાન રાખો કે જ્યારે તમે અમારી વેબસાઇટ છોડો છો, ત્યારે અન્ય સાઇટ્સની વિવિધ ગોપનીયતા નીતિઓ અને શરતો હોઈ શકે છે જે અમારા નિયંત્રણની બહાર છે. કૃપા કરીને કોઈપણ વ્યવસાયમાં જોડાતા પહેલા અથવા કોઈપણ માહિતી અપલોડ કરતા પહેલા આ સાઇટ્સની ગોપનીયતા નીતિઓ તેમજ તેમની “સેવાની શરતો” તપાસવાની ખાતરી કરો.

સંમતિ
અમારી વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરીને, તમે આથી અમારા અસ્વીકરણને સંમતિ આપો છો અને તેની શરતો સાથે સંમત થાઓ છો.

અપડેટ કરો
આ સાઇટ ડિસ્ક્લેમર છેલ્લી તારીખે અપડેટ કરવામાં આવ્યું હતું. જો આપણે આ દસ્તાવેજને અપડેટ કરીએ, સુધારો કરીએ કે તેમાં કોઈ ફેરફાર કરીએ, તો તે ફેરફારો અહીં સ્પષ્ટપણે પોસ્ટ કરવામાં આવશે.