ગુજરાત રેલવે મેટ્રોમાં ૪૩૪ જગ્યા માટે ભરતી । Gujarat Railway Metro Recruitment 2023

ગુજરાત મેટ્રોમાં વિવિધ જગ્યા માટે ભરતીની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. જેની કુલ જગ્યાઓ ૪૩૪ છે. આ ભરતીની તમામ વિગતો જેવી પોસ્ટનું નામ, લાયકાત, ઉંમર, પગારધોરણ, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે માહિતી નીચે આપેલ છે જે ધ્યાનથી વાંચીને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

ગુજરાત રેલવે મેટ્રો ભરતીની વિગત

સંસ્થાનું નામગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન
પોસ્ટનું નામવિવિધ
અરજી કરવાનું મધ્યમઓનલાઈન
નોકરીનું સ્થળગુજરાત
નોટિફિકેશન તારીખ૧૦ મે ૨૦૨૩
ફોર્મ ભરવાની શરૂઆતની તારીખ૧૦ મે ૨૦૨૩
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ૯ જુન ૨૦૨૩
સત્તાવાર વેબસાઇટની લિંકhttps://www.gujaratmetrorail.com/

ભરતીની વિગતવાર માહિતી

૧. સ્ટેશન કન્ટ્રોલર / ટ્રેન ઓપરેટર

પગાર ધોરણ : ૩૩૦૦૦-૧૦૦૦૦૦

કુલ જગ્યા : ૧૫૦

શૈક્ષણિક લાયકાત : સરકારી માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી / સંસ્થામાંથી મિકેનિકલ / ઇલેક્ટ્રિકલ / કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ / ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન્સ શિસ્તમાં એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા.

ઉંમર : ૧૮ થી ૨૮ વર્ષ

૨. કસ્ટમર રિલેશન આસીસ્ટન્ટ

પગાર ધોરણ : ૨૫૦૦૦-૮૦૦૦૦

કુલ જગ્યા : ૪૬

શૈક્ષણિક લાયકાત : સરકારી માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી ભૌતિકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર, ગણિત વિષયમાં વિજ્ઞાન સ્નાતક.

ઉંમર : ૧૮ થી ૨૮ વર્ષ

૩. જુનિયર એન્જીનિયર

પગાર ધોરણ : ૩૩૦૦૦-૧૦૦૦૦૦

કુલ જગ્યા : ૩૧

શૈક્ષણિક લાયકાત : સરકારી માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી / સંસ્થામાંથી ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા.

ઉંમર : ૧૮ થી ૨૮ વર્ષ

૪. જુનિયર એન્જીનિયર – ઈલેક્ટ્રોનિક્સ

પગાર ધોરણ : ૩૩૦૦૦-૧૦૦૦૦૦

કુલ જગ્યા : ૨૮

શૈક્ષણિક લાયકાત : સરકારી માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી ઈલેક્ટ્રોનિક્સ/ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા.

ઉંમર : ૧૮ થી ૨૮ વર્ષ

૫. જુનિયર એન્જીનિયર – મિકેનિકલ

પગાર ધોરણ : ૩૩૦૦૦-૧૦૦૦૦૦

કુલ જગ્યા : ૧૨

શૈક્ષણિક લાયકાત : સરકારી માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી / સંસ્થામાંથી મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા.

ઉંમર : ૧૮ થી ૨૮ વર્ષ

૬. જુનિયર એન્જીનિયર – સિવિલ

પગાર ધોરણ : ૩૩૦૦૦-૧૦૦૦૦૦

કુલ જગ્યા :

શૈક્ષણિક લાયકાત : સરકારી માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી / સંસ્થામાંથી સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા.

ઉંમર : ૧૮ થી ૨૮ વર્ષ

૭. મેન્ટેનર – ફિટર

પગાર ધોરણ : ૨૦૦૦૦-૬૦૦૦૦

કુલ જગ્યા : ૫૮

શૈક્ષણિક લાયકાત : સરકાર માન્ય યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી ફીટરમાં ITI (બે વર્ષ) સાથે SSLC પાસ.

ઉંમર : ૧૮ થી ૨૫ વર્ષ

૮. મેન્ટેનર – ઈલેક્ટ્રિકલ

પગાર ધોરણ : ૨૦૦૦૦-૬૦૦૦૦

કુલ જગ્યા : ૬૦

શૈક્ષણિક લાયકાત : સરકાર માન્ય યુનિવર્સિટી / સંસ્થામાંથી ઇલેક્ટ્રિશિયનમાં ITI (બે વર્ષ) સાથે SSLC પાસ.

ઉંમર : ૧૮ થી ૨૫ વર્ષ

૯. મેન્ટેનર – ઈલેક્ટ્રોનિક્સ

પગાર ધોરણ : ૨૦૦૦૦-૬૦૦૦૦

કુલ જગ્યા : ૩૩

શૈક્ષણિક લાયકાત : સરકાર માન્ય યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી ITI (બે વર્ષ) ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સાથે SSLC પાસ.

ઉંમર : ૧૮ થી ૨૫ વર્ષ

ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી?

સૌ પ્રથમ ગુજરાત મેટ્રોની સત્તાવાર વેબસાઈટ https://www.gujaratmetrorail.com/ પર જઈ Career સેકશનમાં જાઓ.

હવે તમને “Online Application Link” જોવા મળશે તેના ઉપર ક્લિક કરો એટલે એક Form ખુલી જશે

હવે ઓનલાઇન ફોર્મમાં તમારી દરેક ડિટેઇલ ભરો તથા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો

એટલે તમારું ફોર્મ સફળતા પૂર્વક ભરાઈ જશે.

પસંદગી પ્રક્રિયા

લેખિત પરીક્ષા૧૦૦ માર્ક્સ
ગુજરાતી ભાષા ટેસ્ટ૨૦ માર્ક્સ

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઓફિશિયલ નોટીફિકેશન વાંચવાઅહી ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરવા અહી ક્લિક કરો
અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવાઅહી ક્લિક કરો
અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોડાવાઅહી ક્લિક કરો

Leave a Comment