ગુજરાત હાઈકોર્ટ ભરતી ૨૦૨૩ High Court Of Gujarat Recruitment For Assistant 1778 Vacancies 2023 @HC-Ojas

ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આસીસ્ટન્ટની કુલ ૧૭૭૮ જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવેલ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો નીચે આપેલ લિંકથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. આજે આપણે આસીસ્ટન્ટની જાહેરાત વિશે વિગતે માહિતી મેળવીશું.

જાહેરાતની મુખ્ય વિગતો

જાહેરાત ક્રમાંકRC/1434/2022(II)
સંસ્થાનું નામગુજરાત હાઈકોર્ટ
પોસ્ટનું નામહાઈકોર્ટ આસીસ્ટન્ટ
કુલ જગ્યાઓ૧૭૭૮
અરજીની છેલ્લી તારીખ૧૯-૦૫-૨૦૨૩
અરજીનો પ્રકારઓનલાઈન
ઓફિશિયલ વેબસાઈટhc-ojas.gujarat.gov.in

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજ્ય અધિનિયમ દ્વારા અથવા હેઠળ સ્થાપિત અથવા સમાવિષ્ટ કોઈપણ યુનિવર્સિટીઓ અથવા સંસ્થાઓમાંથી પ્રાપ્ત કરેલ સ્નાતકની ડિગ્રી; અથવા યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશન એક્ટ, 1956 ની કલમ 3 હેઠળ માન્યતા પ્રાપ્ત અથવા ડીમ્ડ યુનિવર્સિટી તરીકે ઘોષિત અથવા સરકાર દ્વારા માન્ય સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતી અન્ય કોઈપણ શૈક્ષણિક સંસ્થા.
  • અંગ્રેજી અને/અથવા ગુજરાતીમાં કોમ્પ્યુટર પર 5000 કી ડિપ્રેશનની ટાઈપ કરવાની ઝડપ.
  • કોમ્પ્યુટરનું બેઝિક જ્ઞાન
  • અંગ્રેજી, ગુજરાતી અને હિન્દીનું પૂરતું જ્ઞાન.

વયમર્યાદા

  • ૨૧ થી ૩૫ વર્ષ

અરજી ફી

અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગો, આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો, વિભિન્ન રીતે સક્ષમ વ્યક્તિઓ [PH – માત્ર ઓર્થોપેડિકલી અક્ષમ] અને ભૂતપૂર્વ સૈનિકોના ઉમેદવારો૫૦૦/-
અન્ય તમામ ઉમેદવારો૧૦૦૦/-

પસંદગી પ્રક્રિયા

એલીમનેશન ટેસ્ટ૧૦૦ ગુણસમય : ૧ કલાક ૩૦ મિનિટ
મુખ્ય લેખિત પરીક્ષા૬૦ ગુણસમય : ૧ કલાક ૩૦ મિનિટ
પ્રેક્ટિકલ (ટાઈપીંગ ટેસ્ટ)૪૦ ગુણ૧૦ મિનિટ

પરીક્ષા ક્યારે લેવાશે?

એલીમનેશન ટેસ્ટ૨૫/૦૬/૨૦૨૩
મુખ્ય લેખિત પરીક્ષાઓગસ્ટ – ૨૦૨૩
પ્રેક્ટિકલ (ટાઈપીંગ ટેસ્ટ)ઓક્ટોબર – ૨૦૨૩

કેટેગરી વાઈઝ જગ્યાઓ

જનરલએસ.સીએસ.ટીએસ.સી.બી.સીઈ.ડબલ્યુ.એસ.ટોટલ
૭૮૬૧૧૨૩૨૩૪૦૨૧૫૫૧૭૭૮

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઓફિશિયલ નોટીફિકેશન ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરવાઅહિ ક્લિક કરો
અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોડાવાઅહિ ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

ફોર્મ ભરવાની શરૂ થવાની તારીખ૨૮-૦૪-૨૦૨૩
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ૧૯-૦૫-૨૦૨૩

Leave a Comment