ઈસરોમાં ૧૦ પાસ તેમજ ગ્રેજ્યુએટ માટે ભરતી ૨૦૨૩ ISRO IPRC Recruitment 2023

Gujaratinformation.in પર આપનું સ્વાગત છે. અહીં તમે અભ્યાસ સંબંધિત તમામ માહિતી મેળવી શકો છો. આજે અભ્યાસ હોય કે નોકરી, દરેક જગ્યાએ સંઘર્ષ કરવો પડે છે. વધતી હરીફાઈના યુગમાં આગળ રહેવું જ આપણને વિજય અપાવી શકે છે. વિજય માટે યોગ્ય જ્ઞાન, માર્ગદર્શન અને ધીરજની જરૂર છે. Gujaratinformation.in દ્વારા અમારો ધ્યેય છે કે અમે વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય જ્ઞાન અને માર્ગદર્શન આપીને મદદ કરી શકીએ.

ઈન્ડિયન સ્પેસ રીસર્ચ ઓર્ગેનાઈઝેશન દ્રારા વિવિધ જગ્યા માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેમાં ૧૦ પાસ, ૧૨ પાસ તથા ગ્રેજ્યુએટ ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે. ભરતીની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે આપવામાં આવેલ છે.

ભરતીની વિગતો (ISRO Recruitment 2023)

સંસ્થાનું નામઈન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન
પોસ્ટનું નામવિવિધ
અરજી કરવાનું માધ્યમઓનલાઈન
નોકરીનું સ્થળભારત
નોટિફિકેશનની તારીખ૨૩-૦૩-૨૦૨૩
ફોર્મ ભરવાની શરુવાતની તારીખ૨૭-૦૩-૨૦૨૩
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ૨૪-૦૪-૨૦૨૩

જગ્યાની વિગત અને પગાર

પોસ્ટનું નામકુલ જગ્યાપગારધોરણ
મિકેનિકલ૧૫૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦
ઈલેક્ટ્રોનિક્સ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦
ઈલેક્ટ્રિકલ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦
કોમ્પ્યુટર સાયન્સ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦
સિવિલ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦
ફિટર૧૯૨૧૭૦૦-૬૯૧૦૦
ઈલેક્ટ્રોનિક મેકેનિક૨૧૭૦૦-૬૯૧૦૦
વેલ્ડર૨૧૭૦૦-૬૯૧૦૦
રેફિજરેશન & એસી૨૧૭૦૦-૬૯૧૦૦
ઈલેક્ટ્રિશિયન૨૧૭૦૦-૬૯૧૦૦
પ્લંબર૨૧૭૦૦-૬૯૧૦૦
સિવિલ (ડ્રાફ્ટ્સમેન)૨૧૭૦૦-૬૯૧૦૦
ડ્રાઈવર (હેવી વેહીકલ)૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦
ડ્રાઈવર (લાઈટ વેહીકલ)૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦
ફાયરમેન૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • લેખિત પરીક્ષા
  • ટ્રેડ ટેસ્ટ (જો પોસ્ટ માટે જરૂરી હોય તો)
  • દસ્તાવેજ ચકાસણી
  • તબીબી પરીક્ષા

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • ભરતીની અરજી કરવા માટે ઓફીશિયલ વેબસાઈટ https://iprc.gov.in/ પર જાવ.
  • હવે ઓનલાઇન ફોર્મ માં તમારી દરેક ડિટેઇલ ભરો તથા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો.
  • હવે ઓનલાઇન માધ્યમથી ફી ચુકવણી કરો.
  • હવે ઓનલાઇન ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી લો.
  • એટલે તમારું ફોર્મ સફળતા પૂર્વક ભરાઈ જશે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

જાહેરાત ડાઉનલોડ કરવાઅહિ ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરવા માટેઅહિ ક્લિક કરો
ઓફિશિયલ વેબસાઈટ જોવા માટેઅહિ ક્લિક કરો
અન્ય ભરતી તથા યોજનાઓની માહિતી માટેઅહિ ક્લિક કરો

મહત્વની તારીખ

ફોર્મ ભરવાની શરુવાતની તારીખ૨૭-૦૩-૨૦૨૩
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ૨૪-૦૪-૨૦૨૩

.

Leave a Comment

Whatsapp ગૃપમાં જોડાઓ!