વહાલી દિકરી યોજના ૨૦૨૪ અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો

ગુજરાત સરકારના બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા વ્હાલી દીકરી યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે. જે પરિવારમાં દીકરીનો જન્મ થાય તેમને ગુજરાત સરકાર દ્વારા આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજના સમાજમાં દીકરી જન્મને પ્રોત્સાહન આપવા માટે બહાર પાડવામાં આવેલ છે. આ યોજના હેઠળ નાગરિકો  ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. લાભાર્થી દીકરીઓને કુલ 3 હપ્તામાં ૧,૧૦,૦૦૦/- (એક લાખ દસ હજાર રૂપિયા) નો લાભ મળે છે.

વહાલી દિકરી યોજનાનો હેતુ

 • દીકરીના જન્મદરમાં વધારવો કરવો.
 • દીકરીના શિક્ષણને ઉતેજન આપવું અને એમાં વધારો કરવો.
 • દીકરી/સ્ત્રીનું સમાજમાં સર્વાંગી સશક્તિકરણ કરવું.
 • બાળલગ્ન થતા અટકાવવા.

વહાલી દિકરી યોજનાનો લાભ કોને મળશે?

 • લાભાર્થી દીકરી ગુજરાતની નાગરિક હોવી જોઈએ.
 • દીકરીનો જન્મ તારીખ:- ૦૨/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ કે ત્યારબાદ થયેલો હોવો જોઈએ.
 • દંપતિના પ્રથમ ત્રણ સંતાનો પૈકી તમામ દીકરીને યોજનાનો લાભ મળશે.
 • માતા-પિતાની સંયુકત વાર્ષિક આવક ૨ લાખ કે તેથી ઓછી (ગ્રામ અને શહેરી બંને વિસ્તાર માટે) હોય તેમને લાભ મળશે.
 • માતા-પિતાની હયાતી ના હોય તેવી દીકરી માટે દાદા, દાદી, ભાઈ કે બહેન એ ગાર્ડિયન તરીકે લાભાર્થી દીકરી માટે અરજી કરી શકે છે.
 • બાળલગ્ન પ્રતિબંધક અધિનિયમ ૨૦૦૬ ની જોગવાઈ મુજબ પુખ્ત વયે લગ્ન કરેલ હોય તેવા દંપત્તિ ને આ યોજના નો લાભ મળી શકે છે.

વહાલી દિકરી યોજનાનો લાભ કેવી રીતે મળશે?

વહાલી દિકરી યોજનામાં ત્રણ હપ્તામાં રૂપિયા ૧,૧૦,૦૦૦/- મળશે.

પ્રથમ હપ્તો

જ્યારે દીકરી પ્રથમ ધોરણમાં શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા આવે ત્યારે તેમને ૪૦૦૦/- નો પહેલો હપ્તો પ્રાપ્ત થશે.

બીજો હપ્તો

જ્યારે દીકરી નવમા ધોરણમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે તેમને ૬૦૦૦/- રૂપિયા મળવાપાત્ર થશે.

ત્રીજો હપ્તો

આ યોજના હેઠળ જ્યારે દીકરીને ૧૮ વર્ષની ઉંમરે ઉચ્ચકક્ષા શિક્ષણ અથવા તેમણે લગ્ન સહાય તરીકે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ૧,૦૦,૦૦૦/- (એક લાખ રૂપિયા) સહાય મળવાપાત્ર થશે. પરંતુ દીકરીના બાળલગ્ન થયેલ ન હોવા જોઈએ

વહાલી દિકરી યોજનામાં ફોર્મ ભરવા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટની યાદી

 • દીકરીના જન્મનું પ્રમાણપત્ર
 • દીકરીનો આધારકાર્ડ નંબર (જો હોય તો)
 • માતા-પિતાના આધારકાર્ડ
 • માતાપિતાનું જન્મનું પ્રમાણપત્ર
 • આવકનો દાખલો
 • દંપતિના પોતાના હયાત તમામ બાળકોના જન્મના દાખલા
 • લાભાર્થી દીકરીના માતા-પિતાના લગ્નનું સર્ટિફિકેટ(પ્રમાણપત્ર)
 • અરજદારના રેશનકાર્ડની નકલ.
 • લાભાર્થી દીકરી અથવા માતા/પિતાની બેંક ખાતાની પાસબુક

મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા વહાલી દીકરી યોજના સોગંદનામું રદ કરવામાં આવ્યું છે. હવે, એફિડેવિટને રદ કરીને સ્વ-ઘોષણા (Self Declaration) પ્રક્રિયા દાખલ કરવામાં આવી છે.

વહાલી દિકરી યોજનાની અરજી કેવી રીતે કરવી?

 • સૌપ્રથમ જો તમે ગ્રામ્ય વિસ્તારના હોય તો VCE પાસે જવું.
 • જો લાભાર્થી દીકરી શહેરી વિસ્તારની હોય તો મામલતદાર કચેરીના “તાલુકા ઓપરેટર” પાસે જવાનું રહેશે.
 • લાભાર્થીની દીકરીના પિતા અથવા માતા દ્વારા નિયત નમૂનામાં અરજી ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.
 • તમામ ડોક્યુમેન્‍ટ ઓરીજનલ આપવાના રહેશે.
 • ગ્રામ્ય VCE અને તાલુકા ઓપરેટર દ્વારા તમામ ડોક્યુમેન્‍ટ અને વાલી દિકરી યોજના નું ફોર્મ ચકાસણી કરશે.
 • ત્યારબાદ VCE અથવા તાલુકા ઓપરેટર દ્વારા એમના ઓફિશીયલ લોગીન દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.
 • છેલ્લે, તમને ઓનલાઈન ફોર્મ ભર્યાની પહોંચ આપશે, જેની નકલ સાચવીને રાખવાની રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ લિંંક

વહાલી દિકરી યોજનાનું અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો.

ઓફિશિયલ પરીપત્ર અને સ્વ-ઘોષણાપત્ર (Self-Declaration) ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો.

FAQ – વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

વહાલી દીકરી યોજના શા માટે બનાવવામાં આવી છે?

જવાબ: વ્હાલી દીકરી યોજના બનાવવાનો મુખ્ય હેતુ દિકરીના જન્મને વધાવવા, દિકરીઓના શિક્ષણમાં ડ્રોપ આઉટ રેશિયો ઘટાડવા, બાળ લગ્ન અટકાવવા તેમજ સમાજમાં સ્ત્રીના સ્થાનને વધુ મજબુત બનાવવાના આશયથી આ યોજના બનાવવામાં આવી છે.

વહાલી દીકરી યોજનામાં એક દંપતિની કેટલી દીકરીઓને આ યોજનાનો લાભ મળી શકે છે?

જવાબ: દંપતિની પ્રથમ ત્રણ જીવિત સંતાનો પૈકીની તમામ દીકરીઓને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે.

શું વહાલી દિકરી યોજનાની ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે? 

જવાબ: હા, નવા સુધારા ઠરાવ મુજબ વ્હાલી દીકરી યોજનાની ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે.

વહાલી દિકરી યોજનાની અરજી ક્યાં કરવાની હોય છે?

જવાબ.    આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે લાભાર્થી દીકરીના ગ્રામ્ય પંચાયત ખાતે VCE પાસેથી અને તાલુકા મામલતદાર કચેરીમાં કામગીરી કરતાં ઓપરેટર પાસે જઈને અરજી કરી શકાશે.

વહાલી દિકરી યોજના હેઠળ કેટલો લાભ મળશે ?

જવાબ :  દીકરીને કુલ ત્રણ હપ્તામાં કુલ ૧,૧૦,૦૦૦/- (એક લાખ દસ હજાર રૂપિયા) ની સહાય મળવાપાત્ર થાય

Leave a Comment